Konstrukční dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat,

ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.

Antoine de Saint-Exupéry